• Arzanladyş!

GEEMY GM-1953 SAÇ ÜTÜK

11,00 $
salgytsyz
Mukdar

Geemy GM-1953 gasynlaýjy diller bilen ajaýyp şekil we täsirli bezeg indi aňsat we hezil bolar. Mundan başga-da, bu enjamyň ulanylmagy, turmalin örtügi sebäpli saçyňyzyň saglygyny gorap saklar, artykmaçlygy saçyňyza çalt gyzdyrmak we ýumşak täsir etmekdir. Şeýle gural ulanylanda, her saçyň kesikulasy ýumşadylýar, sagdyn öwüşgin we ýüpek bolýar. Turmalin, negatiw zarýadly ionlaryň tebigy çeşmesidir, ol saçdan statiki elektrik toguny aýyrýar.

Dişleriň ýokary ýylylyk temperaturasy (200 gradusa çenli) saçyňyzyň saglygyny goramak bilen bir hatarda çalt bezeg bilen üpjün eder.

Geemy GM-1953 enjamy ajaýyp dizaýna eýedir we işlemek aňsat, salon we öýde ulanmak üçin amatly.

GEEMY
GM-1953
1 Haryt

Maglumat sahypasy

Kepillik
1 aý

Şulary hem halap bilersiňiz

chat Teswirler (0)
Häzirki wagtda müşderi gözden geçirmeýär.