SAMSUNG MX-E630 AÝDYM-SAZ MERKEZI

101,00 $
salgytsyz

Kosmosyň her nokadynda iň amatly ses “Dynamic Spot Surround” tehnologiýasy, diňe süýji ýer däl-de, otagyň islendik ýerinde ajaýyp ses hilini üpjün edýär. Başgaça aýdylanda, kiçi ulgam bilen nirede ýerleşýändigiňize garamazdan, halaýan aýdymlaryňyzyň ajaýyp owazy kepillendirilýär. Ses energiýasy: hiç kim biperwaý galmaýar Giga Sound Pro tehnologiýasy, aýdym-sazyňyza güýçli tans güýji bilen zarýad berýän hakyky konsert sesini berýär. Giňeldilen bas ses ses güýjüni iki esse köpeldýär we ulgamy islendik oturylyşykda garşy alýar. Şol bir wagtyň özünde ulgam üç derejeli bas sazlamaga mümkinçilik berýär. Karaoke Karaoke çalyň we USB-de aýdym ýazyň

Mukdar

Goldaýar CD media USB fleş ýady
Girişler AUX (1/8 ")
FM sazlaýjy Bar
Interfeýsler USB
Kanallaryň sany 2.0
Karaoke Bar
Gurlan ekwalaýzer Bar
Goldaw MP3-CD, WMA, CD-R / CD-RW
Ekran 2C-FLT (DC) ekrany
Baglanyşyk Simli
RDS goldawy Bar
MX-E630
3 Haryt bar

Maglumat sahypasy

Güýç (W)
160
Woltaž
220-240
Reňk
Gara
Kepillik
6 aý

Şulary hem halap bilersiňiz

chat Teswirler (0)
Häzirki wagtda müşderi gözden geçirmeýär.