MOULINEX AT712G31 DOGRAÝJY

41,00 $
salgytsyz

Moulinex AT712G31 Pyçaklaryň iki aýlanma tizliginde ulanyp, islenýän yzygiderlilige ýetip bilersiňiz, jamy aýyranyňyzda ýapmak ulgamy şikesiň öňüni alar. Dogravjyny gap-gaç ýuwýan maşynda ýuwulmak üçin niýetlenendir, munuň üçin ony açyk ýerde goýmak ýeterlikdir.

Mukdar

400 watt / 500 ml / 2 tizlik / 0,8 kg

AT712G31
3 Haryt bar

Maglumat sahypasy

Güýç (W)
400
Göwrümi (Lt)
0,5
Material
Metal we plastik
Tizlik sany
2
Reňk
Gyzyl
Kepillik
1 aý
Öndüriji ýurt
Hytaý

Şulary hem halap bilersiňiz

chat Teswirler (0)
Häzirki wagtda müşderi gözden geçirmeýär.