GORENJE SAÇ GURADYJY

24,00 $
salgytsyz

Güýçli we ygtybarly, Gorenje HD203BG saç guradyjy, diňe uzynlygyna we görnüşine garamazdan saçyňyzy çalt guratmaga däl-de, islenýän görnüşi emele getirmäge kömek eder. Iki garaşsyz sazlaýjy ulanyp, howanyň tizligini we temperaturasyny sazlap bilersiňiz. Sowuk howa bilen üpjün etmek mümkinçiligi hem bar - stil netijelerini birleşdirmek üçin döredilen funksiýa. Şeýle hem, paketde iki sany goşundy - konsentrator we diffuzor bar, bu bolsa saçyň göwrümini wizual ýokarlandyrmaga kömek eder.

Mukdar

HD203BG
3 Haryt bar

Maglumat sahypasy

Güýç (W)
2000
Material
Plastik
Reňk
Gök
Ýaşyl
Kepillik
3 aý

Şulary hem halap bilersiňiz

chat Teswirler (0)
Häzirki wagtda müşderi gözden geçirmeýär.