HP SMART TANK 515 PRINTER 1-DE 3

162,00 $
salgytsyz
Mukdar

PRINTER HP SMART TANK 515 A4 COLOR/3 IN 1/WIFI

Sarp edilýän materiallar - Gurlan üznüksiz syýa üpjünçiligi ulgamy aşakdaky modeller üçin syýa doldurgyçlaryny goldaýar: HP GT52 gök (8000 sahypa), HP GT52 - Sary (8000 sahypa), HP GT52 - gyrmyzy (8000 sahypa), HP GT53 - Gara (12000 sahypa). Şeýle hem üçünji tarap boýaglaryny ulanyp bilersiňiz

PRINHPST515
5 Haryt bar

Maglumat sahypasy

Goşmaça
Gabat gelýän operasiýa ulgamlary: Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows RT, Linux, MAC OS X
Simsiz (WI-FI)
802.11n
Interfeýs
USB 2.0 B- görnüşi
Aýratynlyklary
AirPrint goldawy, web-interfeýs
Çap etmek tehnologiýasy
Inkjet
Çap etmek aýratynlyklary
Reňkli, reňkleriň sany -4 (Gara, gök, Sary, gyrmyzy); Reňkli 4800x1200 dpi,ak/gara 1200x1200 dpi; 11sah/min çenli ak/garada çap etmek üçin, 5sah/min çenli reňklide çap etmek üçin; Kagyzyň dykyzlygy-60-300 gr
Çap ediş serişdeleriň görnüşleri
Kagyz (ýönekeý kagyz, surat kagyzy, inçe, agyr, mat, ýalpyldawuk, resminamalar üçin, reňkli, blankalar üçin, öňünden çap edilen, gaýtadan işlenen), konwertler, ýazgylar
Mediýa formaty
Kagyz - A4 (210 x 297mm), A5 (148 x 210mm), A6 (105 x 148mm), B5 (176 × 250mm), B6 ​​(125 × 176mm); Konwertler - No. 10 (COM10), Monarh, ISO-C5, ISO-C6, DL; Suratlar - 90 x 130mm, 100 x 150mm, 100 x180mm, 130 x 180mm, 130 x 200mm, 200 x 250mm
Skanerlemek
Skaneriň tizligi - ak/gara skaner üçin 5 sah/min çenli, 3 sah/min reňkli skaner üçin; göçürmegiň tizligi -ak/garada göçürmek üçin 22 sah/min çenli, 15 sah/min çenli reňklide göçürmek üçin; BMP; PDF; JPG; PNG; TIF faýllaryna skanerlemek
Enjam ýüki
30,000-e çenli çap
Toplumda
Printer, 4 x 70ml syýa gap (gara, gök, gyrmyzy, sary), tok kabeli, programma üpjünçiligi we resminamalar bolan CD.
Reňk
Gara
Kepillik
1 aý

Şulary hem halap bilersiňiz

chat Teswirler (0)
Häzirki wagtda müşderi gözden geçirmeýär.